Båtar och materiel

Policy för hantering av klubbens jollar och följebåtar

MBFs båtar och material är i första hand avsedd för egen schemalagd verksamhet, såsom seglarskola och Robinson. 

  • Båtar och material får inte flyttas från klubbens anläggning utan tillstånd från Styrelsen.
  • Uthyrning av segeljollar kan ske efter överenskommelse med Styrelsen.

Anmäl omgående brister och skador på jollar och båtar till Styrelsen!

Topaz Omega jolle

MBF har fyra Topaz Omega som i första hand är avsedda att användas för klubbens seglarskoleverksamhet samt för träning och tävling i klubbens regi. 

Det finns möjlighet för medlemmar i MBF att hyra en Omega-jolle på helger och kvällar utanför schemalagd verksamhet. Alla som skall använda en Omega utanför klubbens schemalagda verksamhet måste ha erfarenhet av segling och hantering av liknande båttyp. 

Observera att Omega-jollarna är försäkrade inom klubbens område (Mollösund med omnejd), men inte vid transport eller användning utanför klubbens område.

  • Omegorna ska hanteras på ett sjömansmässigt sätt
  • Förtöjning ska ske på anvisad plats
  • Omegorna ska alltid dras upp på land efter dagens sista aktivitet
  • Parkering av Omegorna ska ske på anvisad plats
  • Segel ska rullas in och beslås så att de inte fladdrar eller flyger iväg

Följebåtar

MBF innehar, lånar eller hyr ekor och RIB-båtar som endast är avsedda att användas som följebåtar av ledare och tränare vid utbildning och träning inom klubbens område.

  • Följebåtarna ska hanteras på ett sjömansmässigt sätt
  • Förtöjning ska ske på anvisad plats
  • Förare ska följa de lagar och föreskrifter som gäller på sjön

Dessa följebåtar får inte utan tillstånd från Styrelsen lånas eller hyras för eget ändamål.