Säkerhetsplan

Samtliga som deltar i MBFs seglings- och båtverksamhet och vistas på klubbens anläggning förbinder sig att visa gott sjömanskap vilket bland annat innebär krav på:

 • att följa de lagar och föreskrifter som gäller på sjön,
 • att alltid använda flytväst på vattnet, inte bara vid tävling och träning,
 • att se till att båtar och säkerhetsutrustning fungerar och följer gällande bestämmelser,
 • att som tränare, instruktör eller funktionär se till att alla inom ansvarsområdet har lämplig säkerhetsutrustning, 
 • att alltid visa hänsyn till alla som vistas i och i anslutning till tävlings- och träningsområdet och vid behov ge all möjlig hjälp.

Den som inte följer kraven kan komma att avvisas från verksamheten.

Absolut krav på användning av flytväst

Flytväst skall alltid bäras av samtliga som vistas på vattnet, inklusive tränare, funktionärer och föräldrar.

På land skall flytväst alltid bäras av ej simkunniga syskon som leker i närhet av bryggor och kajer.

På seglarskolan bär vi flytväst då vi vistas på bryggorna.

Säkerhetskrav för seglare

 • Du ska alltid använda flytväst på eller nära vattnet 
 • Du ska alltid ha en godkänd visselpipa fastsatt i flytvästen
 • Du måste alltid kunna simma 200 m 
 • Är det kallare i vattnet än ca 15 grader måste du bära en våtdräkt

Säkerhetskrav för instruktörer

 • Du skall alltid bära flytväst samt lämplig klädsel som skydd mot låga vattentemperaturer
 • Du skall alltid använda dödmansgrepp på motorbåtar
 • 1:a förbandslådor skall alltid finnas med i instruktörsbåtar, alternativt ombord på Omegan
 • Du ska alltid uppvisa gott sjömanskap samt ta hänsyn till omgivningen och alla som vistas på havet
 • Du ska alltid ha mobiltelefon tillgänglig och förvarad i vattenskyddande fordral
 • Sjöräddning och ambulans nås på 112

Att hjälpa nödställda i vattnet:

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
 • När hjälp påkallas närma dig den nödställde från lovart (den sida varifrån vinden blåser) för att undvika/minska risken att kringflytande materiel kommer in i propellern.
 • Närma dig med fören först så att propellern inte riskerar skada seglare eller den kapsejsade båten.
 • Om personer i vattnet hamnar i närheten av propellern, stäng omedelbart av motorn!