Ordningsregler för seglarskola och Robinson

Rättigheter

 • Deltagare och ledare har rätt att känna sig trygga.
 • Deltagare och ledare har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt.
 • Deltagare och ledare har rätt att trivas och få nya kamrater.
 • Deltagare och ledare har rätt att ha en trevlig och rolig vistelse i seglarskolan och Robinson.

Skyldigheter

 • Deltagare och ledare ska bemöta andra med hänsyn och respekt.
 • Deltagare ska respektera ledarna och deras tillsägelser.
 • Deltagare och ledare ska komma i tid till alla aktiviteter.
 • Deltagare och ledare ska inte störa eller förstöra för andra.
 • Deltagare och ledare ska alltid bära flytväst och i övrigt följa säkerhetsregler.
 • Deltagare och ledare ska vara rädd om båtföreningens och lånat material.
 • Deltagare och ledare ska ersätta skadegörelse som orsakas medvetet.
 • Deltagare och ledare ska ingripa när någon far illa.
 • Deltagare och ledare ska ingripa mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar.