Allmänna Villkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Mollösunds Båtförening. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår föreningsverksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt, dvs. även för barn.

Föreningens ändamål beskrivs i våra stadgar.

Här hittar du våra verksamhetspolicys.

Anmälan och bokningsvillkor

Anmälan till seglarskola och Robinson är bindande. Deltagaravgift faktureras efter anmälan. Ändring av segelskolevecka kan ske endast i mån av plats. Återbetalning kan endast ske vid uppvisande av läkarintyg. Medlemsavgift återbetalas ej.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med GDPR och Riksidrottsförbundets (RFs) uppförandekod.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).