Historik

Mollösunds båtförening, MBF, bildades 1978 med ändamålet att både anlägga en hamn i Lervik samt att bedriva båt- och sjörelaterade aktiviteter. Det blev en hamn - Sveriges vackraste? - men inte så mycket mer. Energin och resurserna räckte helt enkelt inte till. Hamnen kom att förvaltas som gemensamhetsanläggning av Lerviks samfällighetsförening och var därmed avskild från MBF, som somnade in i en passiv period under tre decennier.

Nystart 2013

Under våren 2013 väcktes intresset från några familjer i Mollösund om att både anordna båt- seglings- och sjöaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna, vilket man saknat under flera år. Då uppstod möjligheten att väcka upp MBF som var nära att helt avvecklas. Två föreningsmöten hölls då styrelse och nya stadgar antogs. Föreningen sökte medlemskap i Svenska Seglarförbundet för att dra nytta av alla de fördelar det skulle innebära, t.ex. aktivitetsbidrag och hemsida.

Verksamheten

Föreningen har som ändamål att befrämja båtliv, segelsport och övrig sjörelaterat friluftsliv samt verka för samvaro och samhörighet mellan dess utövare och anhängare.

Genom att ha ett särskilt engagemang för barn och ungdomar bidrar föreningen till sjövett, seglingskunskaper och kamratskap. Från och med 2014 genomförs heldagsaktiviteten Robinson i MBFs regi. Det bordar för fortsatt kontinuitet av denna uppskattade sommaraktivitet.

MBF arrangerar också sedan 2014 en mycket uppskattad seglarskola.

På programmet hoppas vi också kunna genomföra några klubbkvällar med intressanta teman och trevlig samvaro. Och från 2016 så kappseglas det i Mollösund igen! Vi har bland annat arrangerat SM i Trissjolle och två Andunge-VM (Västkustmästerskap).

Att vara medlem i MBF

Fördelarna med att vara medlem i MBF kan sammanfattas med:

  • Klubbgemenskap
  • Får delta i föreningens aktiviteter och sammankomster
  • Engagera och stödja barn och ungomar i båtliv och segling
  • Möjlighet att hyra våra jollar Topaz Omega
  • Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar i föreningens aktiviteter
  • Teckna förmånlig båtförsäkring i Svenska Sjö
  • Rätt att kappsegla i officiella regattor (t.ex. Hermanö Runt och Tjörn Runt)
  • Möjlighet att påverka föreningens utveckling
  • Stödjer svensk segelsport

Mollösunds Båtförening är ett utmärkt komplement till Lerviks samfällighetsförening att genomföra båt- och sjöaktiviteter i som samfälligheten är begränsad i att göra. Välkommen att engagera dig i MBFs aktiviteter!

Välkommen att bli medlem i Mollösunds båtförening!